Współpraca

Współpracę między Państwem a naszym Biurem można przedstawić w kilku krokach:

1. Spotkanie z pracownikiem Biura Rachunkowego LICZYDŁO

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest spotkanie z pracownikiem naszego Biura w celu omówienia Państwa potrzeb dotyczących zakresu usług, a na tej podstawie ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa firmy.

2. Podpisanie umowy

Drugim krokiem, po podjęciu decyzji o współpracy jest podpisanie umowy między Państwa Firmą, a Naszym Biurem.

W zależności od wybranego zakresu współpracy oraz od sposobu organizacji pracy w Państwa firmie może ona przebiegać sposób w zróżnicowany.

W przypadku wyboru przez Państwa usług outsourcingu specjalisty, czyli Dyrektora Finansowego lub Głównego Księgowego ustalenie zasad współpracy wymaga indywidualnej oceny i identyfikacji zakresu realizowanych usług.

W przypadku wyboru przez Państwa obsługi z zakresu księgowo-płacowego zasady współpracy można przedstawić w 6 krokach:

1. Termin wypłaty wynagrodzeń
Przed terminem wypłaty wynagrodzeń, pracownik Biura sporządza listy płac, deklaracje ZUS, oraz na życzenie klienta przelewy i przekazuje informacje o ich wysokości w umówionym czasie mailowo lub w siedzibie Biura lub Państwa Firmy.

2. Dostarczanie dokumentów

W terminie do 7-go następnego miesiąca klient dostarcza do biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni miesiąc (kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe, potwierdzenia zapłat itp.), niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji, oraz deklaracji podatkowych. Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby Firmy przez pracownika naszego Biura.

3. Informacja o wynikach finansowych

Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy telefonicznie lub mailowo o wyniku finansowym i wysokości podatków.

4. Deklaracje podatkowe

Biuro Rachunkowe LICZYDŁO wystawia wszystkie deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych. Na życzenie możemy przygotować również przelewy bankowe na podatki.

5. Archiwizacja dokumentów

Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie Biura i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego i sporządzeniu wymaganych sprawozdań, oraz deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych. Klient posiada również możliwość dostępu do swoich dokumentów w wersji elektronicznej.

6. Odpowiedzialność Biura Rachunkowego

W razie ewentualnych kontroli pracownicy Biura Rachunkowego LICZYDŁO na podstawie udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa, reprezentują Państwa Firmę przed Urzędem Skarbowym.


PROMOCJE

-Szansa dla Młodych

-Na dobry początek

 

czytaj >>

Cennik

zapytaj o cenę

czytaj >>

Informacje

wskazówki, adresy urzędów,

numery kont bankowych, itp.

czytaj >>