Księgi rachunkowe / księgi handlowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz bieżąca ewidencja operacji gospodarczych),
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia (w tym naliczanie odpisów amortyzacyjnych),
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • weryfikacja raportów kasowych,
 • sporządzanie standardowych raportów księgowych,
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji podatkowych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

OPCJE DODATKOWE

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • konsultacje księgowe w zakresie prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych,
 • bieżący monitoring należności i zobowiązań,
 • wstępna windykacja należności,
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez pozostałe instytucje (GUS, NBP i inne),
 • archiwizowanie dokumentów.


PROMOCJE

-Szansa dla Młodych

-Na dobry początek

 

czytaj >>

Cennik

zapytaj o cenę

czytaj >>

Informacje

wskazówki, adresy urzędów,

numery kont bankowych, itp.

czytaj >>