Outsourcing usług Głównego Księgowego (nadzór księgowy)

Celem usługi nadzoru księgowego jest kontrola personelu w firmie oraz odpowiedzialność zgodna z zakresem funkcji Głównego Księgowego. Nadzór księgowy jako forma współpracy pozwala na skorzystanie z części usług outsourcingu księgowości przy jednoczesnym prowadzeniu księgowości w firmie. Główną zaletą tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych.

Nadzór księgowy obejmuje swoim zakresem:
  • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,
  • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych,
  • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
  • konsultacje i doradztwo księgowe,
  • pomoc podczas kontroli z urzędów,
  • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
  • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
  • weryfikację poprawności zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej: deklaracje i sprawozdania finansowe.
Ze względu na wysokie koszty zatrudnienia doświadczonego Głównego Księgowego, który potrafi sporządzić rzetelne sprawozdania finansowe – zgodnie z prawem bilansowym polskim i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – proponujemy nasz nadzór księgowy.

PROMOCJE

-Szansa dla Młodych

-Na dobry początek

 

czytaj >>

Cennik

zapytaj o cenę

czytaj >>

Informacje

wskazówki, adresy urzędów,

numery kont bankowych, itp.

czytaj >>