Kadry i płace

W podstawowym zakresie usług kadrowo-płacowych, oferujemy m.in.:
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, w tym:
 • Sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • Prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia,  umowy o dzieło),
 • Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP oraz innych czasowych   uprawnień do wykonywania zawodu,
 • Współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjach z US i ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych i informacji o wysokości należnego podatku,
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (PIT-11, PIT-8B).

OPCJE DODATKOWE
 • Sporządzanie deklaracji PFRON,
 • Organizowanie szkoleń BHP,
 • Przygotowanie deklaracji GUS,
 • Tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, regulaminów premiowania,
 • Tworzenie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.


PROMOCJE

-Szansa dla Młodych

-Na dobry początek

 

czytaj >>

Cennik

zapytaj o cenę

czytaj >>

Informacje

wskazówki, adresy urzędów,

numery kont bankowych, itp.

czytaj >>